Emailová konference

Pro nové i stávající uživatele linuxových distribucí z ČR a SR byla zřízena emailová konference Accessible Linux – vše o přístupnosti Linuxu. V této konferenci si uživatelé Linuxu mohou sdělovat své poznatky z distribucí, předávat si rady, zkušenosti a tak dále.

Informace o skupině

  • Přihlašovací email: a-fs+subscribe@groups.io
  • email pro zasílání příspěvků: a-fs@groups.io
  • Odhlašovací email: a-fs+unsubscribe@groups.io

Stránka konference

Jak se můžu přihlásit?

Zasláním prázdného emailu na přihlašovací email. Následně obdržíte email s instrukcemi pro aktivaci vašeho členství. Po aktivaci budete schváleni a stanete se členem konference.

Kam mohu psát příspěvky?

Příspěvky do konference můžete zasílat prostřednictvím emailu pro zasílání příspěvků. Jste-li nový člen a zasíláte svůj první příspěvek, bude tento nejprve schválen moderátorem konference.

Jak se mohu z konference odhlásit?

Konferenci opustíte prostřednictvím odhlašovacího emailu.

Jaká jsou pravidla této konference?

V podstatě jen etická. Můžete diskutovat o jakékoli Linuxové distribuci, Free / OpenSource software a přístupnosti. Dbejte prosím však na základní pravidla slušného chování. Každý, kdo bude jakýmkoli nežádoucím způsobem, tj nevhodným chováním narušovat chod konference, bude zablokovaný a to nejprve na dobu 14 dní, v případě opětovného nežádoucího chování na 1 měsíc a bude-li se takovéto chování opakovat ještě jednou, bude takovýto člen navždy z konference vyloučen.